Transport Specjalistyczny

Transport specjalistyczny jest to transport nietypowego towaru na zasadach i w warunkach innych niż zwykle jest to przyjęte. Zdarza się, iż mamy do przewiezienia ładunek, który nie należy do tzw. general cargo, czyli nie może być przewieziony w standardowy sposób i w typowych warunkach. W takim przypadku należy zastosować transport specjalistyczny. W związku z nietypową charakterystyką ładunku konieczne jest specjalistyczne podejście i zastosowanie odpowiedniego środka transportu. Istnieje wiele rodzajów ładunków specjalistycznych. Niemożliwym jest wszystkich wymienić, ani też we wszystkich się specjalizować. Zdarza się, iż niektóre towary wymagają zapewnienia specjalistycznych warunków czy dodatkowych usług. Najczęściej są to różnego typu materiały niebezpieczne traktowane w ten sposób ze względu na ich m.in. wybuchowość, toksyczność, łatwopalność itp. Materiały te wymagają od przewoźnika zapewnienia obsługi przez specjalnie przeszkolony personel (niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa) oraz odpowiednio wyposażony i oznakowany środek transportu. Prawidłowe bowiem organizowanie transportu i zabezpieczenie towarów niebezpiecznych w oparciu o normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa mogą zminimalizować zagrożenia jakie wiążą się z zaistnieniem wypadku i skali zanieczyszczeń oraz zniszczeń jakie może nastąpić.